Hygiëne in het ziekenhuis

Hygiëne in het ziekenhuis

Door

Contacteer de verkoper

Prijs

€ 5

Uitgeverij

Acco Leuven

ISBN Nummer

9789033470806

Jaar van publicatie

Taal

Nederlands

Boekbinding

Overig

Staat

Gebruikt

Af te halen in

Vilvoorde

Provincie

Deel dit zoekertje

Omschrijving

Infectiepreventie is een basiskenmerk van professionele zorgverlening. Om besmettingen te voorkomen is een goed inzicht in alle mogelijke bronnen en overdrachtswegen noodzakelijk. Alleen zo kan men preventieve maatregelen uitwerken en ziekenhuisinfecties tot een minimum beperken. In dit handboek worden zowel voor de basiszorg als voor de gespecialiseerde verpleegtechnische handelingen alle aspecten van infectiepreventie duidelijk uiteengezet en toegelicht. Volgende onderwerpen worden hierbij uitgebreid behandeld: ziekenhuisinfecties; handhygiëne; reiniging, ontsmetting en sterilisatie van oppervlakken, materiaal, instrumenten en levende weefsels; algemene voorzorgsmaatregelen en isolatiemaatregelen, in het bijzonder voor MRSA, Clostridium en Bijzonder Resistente Micro-organismen; urineweginfecties; wondinfecties; bloedbaaninfecties; luchtweginfecties; voeding; linnen; afvalverwijdering; registratie van ziekenhuisinfecties, zorgbundels, patiëntveiligheid en FONA; veiligheids- en gezondheidsdiensten in ziekenhuizen. Bij elk onderwerp worden de verschillende aspecten van kwaliteitszorg besproken, zoals geschikte materiële voorzieningen, procesbewaking en resultaatopvolging. De didactische opbouw maakt deze uitgave uitermate geschikt als handboek voor de volledige opleiding verpleegkunde. Bovendien is het een nuttig naslagwerk voor elke medische en paramedische hulpverlener. Deze herwerkte uitgave houdt rekening met de nieuwe standpunten in de literatuur tot en met 2013, en de implicaties hiervan voor de praktijkvoering. Deze hernieuwde editie is gekoppeld aan een interactief oefenplatform. OVER DE AUTEUR MIA VANDE PUTTE is sinds 1985 stafmedewerker op de Dienst ziekenhuishygiëne bij de UZ Leuven. Zij verzorgt opleidingen betreffende de Preventie van Ziekenhuisinfecties aan de KU Leuven en het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV). Als expert van de Hoge Gezondheidsraad van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werkt zij mee aan het opstellen van nationale aanbevelingen met betrekking tot infectiepreventie in de gezondheidszorg. EDUMATIC Bij dit boek vindt u een interactieve Edumatic oefenmodule. Edumatic is een unieke online auteurstool van Televic Education om oefeningen en toetsmateriaal te ontwikkelen voor web- en offline toepassingen. Een student kan de resultaten van zijn oefeningen op een overzichtelijke manier opvragen en bekijken. Een docent kan zijn eigen studenten eenvoudig opvolgen en evalueren. Zo krijgt hij een beter zicht op de vorderingen van zijn studenten en ziet hij waar de moeilijkheden liggen.

Verkoper

Bienvenue Omena

Online sinds dinsdag 10/12/2013 00:24 en 317 keer bekeken

Reactie achterlaten

Heb je interesse in dit zoekertje? Dan kan je via dit formulier in contact komen met de verkoper.

Naam + Voornaam mag niet leeg zijn
E-mail adres mag niet leeg zijn
Beschrijving mag niet leeg zijn